Lm. Phê-rô Trần Văn Vũ

Lm. Phê-rô Trần Văn Vũ

Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Hà Ngoại

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Hà Ngoại, An Đổ, La Sơn, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top