Lm. Phêrô Trần Văn Vũ

Lm. Phêrô Trần Văn Vũ

Phó xứ An Phú

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top