Lm. Phêrô Trần Văn Vũ

Lm. Phêrô Trần Văn Vũ

Phó xứ An Phú

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ An Phú – Thanh Hương – Thanh Liêm – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top