Như thường lệ, vào tháng chẵn, quý cha tại các giáo hạt thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội tạm gác lại các công việc mục vụ, dành một ngày tĩnh tâm và họp mặt để làm mới lại tương quan với Chúa và với nhau.

Tại Giáo hạt Thanh Oai

Ngày 24/10/2023, hơn 20 linh mục thuộc Giáo hạt Thanh Oai quy tụ về Giáo xứ Yên Kiện để tĩnh tâm, họp bàn và chia sẻ về các công việc mục vụ. Mở đầu cuộc họp là lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, tiếp đến Cha quản hạt Phê-rô Trần Văn Việt chào đón quý cha mới được thuyên chuyển về mục vụ tại Giáo hạt và phân công những tiểu Ban còn khuyết. Theo đó:

+ Trưởng Ban Phụng vụ: Cha Phao-lô Nguyễn Văn Kiều, chính xứ Mỹ Thượng
+ Thủ quỹ: Cha Giu-se Đào Bá Thuyết, chính xứ Lưu Xá
+ Phó Ban Thiếu nhi Thánh Thể: Cha Mát-thêu Nguyễn Tất Truyền, phó xứ Lưu Xá
+ Thư ký: Cha Giu-se Lương Văn Chính, phó xứ Thạch Bích

Tiếp đến, quý cha thuộc các Ban đưa ra bàn thảo những công việc đã thực hiện và đề xuất những định hướng của từng Ban trong dịp tới.

Kết thúc cuộc họp, quý cha cùng hồi tâm trước Chúa Giê-su Thánh Thể và đón nhận bí tích Giao Hòa

Tại Giáo hạt Lý Nhân

Cũng trong ngày 24/10/2023, quý cha đang mục vụ tại Giáo hạt Lý Nhân cùng quy tụ về Giáo xứ Phú Đa để tĩnh tâm và họp mặt thường kỳ.

Mở đầu ngày họp mặt, quý cha lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giê-su Thánh Thể trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện và đồng hành với các ngài.

Sau giờ chầu Thánh Thể, quý cha cùng chia sẻ về công việc mục vụ trong tháng qua và những định hướng mới cho những ngày tới. Trong dịp này, Giáo hạt chào đón thêm 6 cha mới (trong đó có 4 cha xứ và 2 cha phó). Như vậy hiện nay, Giáo hạt Lý Nhân có 31 linh mục: gồm 20 cha xứ, 7 cha phó (trong đó có 4 cha phó thường trực), và 4 cha nghỉ hưu.

Trong đợt thuyên chuyển quý cha vừa qua, nhân sự của một số tiểu Ban trong Giáo hạt có sự thay đổi như sau:

– Trưởng Ban Đời sống Thiêng liêng: Cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý
– Trưởng Ban Thánh nhạc và Phụng vụ: Cha Giu-se Vương Văn Đệ
– Trưởng Ban Mục vụ Gia đình: Cha Giu-se Nguyễn Đức Long
– Trưởng Ban Bác ái và Phó Ban Đời sống Linh mục: Cha An-tôn Phạm Văn Dũng
– Trưởng Ban Tu sĩ: Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến
– Trưởng Ban Hành hương và Thủ quỹ: Cha Giu-se Ngụy Thành Khương
– Trưởng Ban Thiếu nhi Thánh Thể: Cha Giu-se Phạm Quang Đăng
– Phó Ban Thiếu nhi Thánh Thể: Cha An-tôn Vũ Đình Phúc
– Phó Ban Giáo lý: Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Mạnh Cường

Sau đó, quý cha cùng bàn thảo và đưa ra định hướng chung cho các Ban.

BBT tổng hợp

Scroll to Top