Thành lập Xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Đaminh Savio tại Giáo xứ Thượng Thụy

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2016, gần 300 em giáo lý sinh và các Huynh Trưởng trong Giáo xứ nhanh nhẹn tề tựu trước tiền đường nhà thờ Thượng Thụy để chuẩn bị cho Thánh Lễ Thành lập và ra mắt Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đa Minh Saviô.

Trong ngày thành lập này, đặc biệt có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng, Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Phêrô và Phaolô Giáo Hạt Chính Tòa – Tổng Giáo Phận Hà Nội. Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Liên, Quý Soeur Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Quý Ban Mục vụ Giáo xứ và các Giáo họ, Hội Phụ huynh và các Cô Giáo lý viên trong ngày các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ được tiến lên trong hàng ngũ Thiếu Nhi Thánh Thể.

Cha Tuyên úy cử hành Nghi Thức Tuyên Hứa cho Ban Quản Trị Xứ Đoàn và Trao Ủy Nhiệm Thư – Công Bố Thành Lập Đoàn Chính Thức. Xứ Đoàn TNTT Đaminh Saviô Giáo Xứ Thượng Thụy Thuộc Hiệp Đoàn TNTT Phêrô Phaolô Hạt Chính Tòa, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa, Cha Chủ tế cử hành Nghi Thức Tuyên Hứa Ngành Ấu Nhi và Ngành Thiếu Nhi. Các TNTT vui nhận cờ, khăn, trong niềm vui lãnh nhận trách nhiệm lớn lên theo Phong Trào TNTT, hòa nhập với TNTT Địa Phận nhà.

Xin Chúa chúc lành cho các em biết cố gắng sống theo gương Chúa Giêsu Thánh Thể hiền lành và khiêm nhường lý tưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể, và cho Tân Ban Quản Trị của Giáo Xứ biết tận dụng khả năng Chúa ban để phục vụ TNTT xứ đoàn của Giáo Xứ ngày một lớn lên trong Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm hương sắc cho Giáo Xứ trong thời đại ngày hôm nay.

thieu nhi thuong thuy 10
thieu nhi thuong thuy 7
thieu nhi thuong thuy 4
thieu nhi thuong thuy 1
thieu nhi thuong thuy 8
thieu nhi thuong thuy 6
thieu nhi thuong thuy 3
thieu nhi thuong thuy 2
thieu nhi thuong thuy 5

Giáo xứ Thượng Thuỵ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top