Giáo Lý

Tại sao chúng ta nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”? – Cùng nhau học giáo lý

Khi xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Ngài. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng lòng thương xót của Ngài, vì trong Chúa Con và qua các Bí tích.

Tại sao chúng ta nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”? – Cùng nhau học giáo lý Đọc tiếp »

Lời cầu “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” có nghĩa gì? – Cùng nhau học giáo lý

Với lòng phó thác tin tưởng của phận làm con, chúng ta xin Thiên Chúa ban lương thực hằng ngày để mọi người được sống và chúng ta công nhận Ngài là Cha chúng ta

Lời cầu “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” có nghĩa gì? – Cùng nhau học giáo lý Đọc tiếp »

Scroll to Top