Giáo Lý

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XII thường niên

T. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh. Người thúc đẩy Hội Thánh và nhắc nhớ Hội Thánh về sứ mạng của Hội Thánh. Người kêu gọi nhiều người phục vụ Hội Thánh, và ban cho họ nhiều ơn cần thiết. Người hướng dẫn chúng ta đi sâu vào sự thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Học Giáo lý năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XI Thường Niên

Lời Chúa: “Đức Giêsu đáp: ‘Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi nước và Thần Khí’” (Ga 3,5). 40. H. Chúa Thánh Thần được biết đến qua dấu chỉ và dưới những danh xưng nào? T. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên …

Học Giáo lý năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XI Thường Niên Đọc tiếp »

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

Tất cả công việc của Chúa Giêsu chỉ có thể hiểu được là do Chúa Thánh Thần tác động. Sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng ta gọi là Thánh Thần được biểu lộ cách hoàn toàn trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu. Từ việc truyền tin Ngôi Lời Nhập Thể, tới sự phục sinh vinh hiển và đến việc thánh hóa bánh rượu thành Mình Máu Chúa Kitô qua mỗi Thánh Lễ.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

“Tin kính Đức Chúa Thánh Thần” có nghĩa là thờ phượng Người là Thiên Chúa như thờ Chúa Cha và Chúa Con, vì Ngài là một trong Ba ngôi, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con. Và cũng có nghĩa là tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta, để đưa dẫn ta là con cái Thiên Chúa nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trước khi Chúa Giê-su về cùng Chúa Cha đã hứa với các môn đệ sẽ sai Đấng Bảo trợ khác (Ga 14,16) khi Người không còn ở với các ông. Qua Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta. Nhờ Ngài, ta có thể gọi Thiên Chúa là “Ab-ba – Cha ơi”. Ngài kết hợp chúng ta với Chúa Kitô và Chúa Cha, vì Ngài là mối dây hiệp thông yêu thương giữa Cha và Con, thì Ngài cũng nối kết chúng ta với Chúa Kitô.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật III Phục Sinh

Mọi cộng đồng nhân loại đều cần có một quyền bính hợp pháp để bảo đảm trật tự và góp phần vào việc phục vụ công ích. Quyền bính này đặt nền tảng trên bản tính con người, vì phù hợp với trật tự được Thiên Chúa thiết lập.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật II Phục Sinh

Nguyên tắc hỗ trợ có nghĩa là một cộng đồng ở cấp độ cao hơn không được thâu tóm các phận vụ thuộc cộng đồng ở cấp độ thấp hơn, đến độ cướp mất thẩm quyền của cộng đồng cấp thấp này. Ðúng hơn, cộng đồng cấp cao phải nâng đỡ cộng đồng cấp thấp trong trường hợp cần thiết.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật Phục Sinh

Lời Chúa: “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2,32). 27. H. Bạn có thể là Kitô hữu mà không tin Chúa Giêsu đã sống lại không? T. Không. Thánh Phaolô viết: “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì lời chúng …

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật Phục Sinh Đọc tiếp »

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật Lễ Lá

Ðối nghịch với các nhân đức, các thói xấu là những thói quen lệch lạc làm mờ tối lương tâm và hướng chiều về điều xấu. Các thói xấu có thể ghép lại thành bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, hà tiện, ganh tị, nóng giận, dâm dục, mê ăn uống, và lười biếng.

Scroll to Top