Trò chơi ô chỗ – Chúa nhật XXV thường niên – Năm C

Đáp án: Chúa nhật XXIV thường niên – Năm C

1. Luca                                   

2. Đầu bò                    

3. Nghe giảng             

4. Dụ ngôn

5. Đi tìm                                 

6. Hàng xóm   

7. Tìm được                

8. Phương xa

9. Túng thiếu              

10. Làm công

11. Đằng xa                            

12. Ngón tay

13. Mở tiệc ăn mừng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top