Tháng Mười Một 14, 2022

Tin Thế giới ngày 14/11/2022: Thánh lễ đặc biệt và bữa trưa của 1.300 người nghèo với Đức Thánh Cha

Bản tin hôm nay gồm có: Thánh lễ đặc biệt và bữa trưa của 1.300 người nghèo với Đức Thánh Cha; Đức Thánh Cha khuyến khích nỗ lực của hội nghị COP27;

Tin Thế giới ngày 14/11/2022: Thánh lễ đặc biệt và bữa trưa của 1.300 người nghèo với Đức Thánh Cha Đọc tiếp »

Scroll to Top