Caritas Hà Nội tĩnh tâm mùa Chay 2024

Mùa Chay, mùa của trở về, mùa của yêu thương và tha thứ. Với tâm thức đó, Caritas Hà Nội phối hợp với Caritas các Giáo hạt, tổ chức tĩnh tâm cho ban liên kết, các cộng tác viên, tình nguyện viên và hội viên Caritas tại các giáo hạt.

Ngày 06/3, Ban Caritas Giáo hạt Lý Nhân tổ chức tĩnh tâm tại Giáo xứ Cát Lại.

Ngày 13/3, Giáo hạt Phủ Lý tổ chức tĩnh tâm tại Giáo xứ Bút Sơn

Ngày 13/3, Giáo hạt Thanh Oai tổ chức tĩnh tâm tại Giáo xứ Đàn Giản

Ngày 14/3, Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình được tổ chức tại Giáo xứ Đồng Chiêm.

Ngày 16/3, Giáo hạt Chính Tòa đã tổ chức tĩnh tâm tại Giáo xứ Cửa Bắc.

Các bài chia sẻ tĩnh tâm đều đặt trong bối cảnh hiện tại của xã hội, lấy linh đạo và nội quy Caritas làm nền và lời Chúa dạy làm lẽ sống, kim chỉ nam. Bước đi cùng Caritas trong bác ái là bước đi theo lời mời gọi của Đức Ki-tô. Tất cả các công việc bác ái mà các hội viên làm phải được phát xuất và thấm đượm từ tình yêu Đức Ki-tô. Chỉ có tình yêu đó mới vững bền và là kim chỉ nam trong mọi việc làm bác ái.

Cũng trong những ngày tĩnh tâm đầy ý nghĩa này, Caritas Giáo hạt Chính Tòa và Caritas Lý Nhân bầu Ban Liên kết Giáo hạt trong nhiệm kỳ mới. Đây là những cánh tay nối dài của Cha Đặc trách Caritas Giáo hạt với nhiệm vụ nối kết Caritas các giáo xứ trong Giáo hạt, tạo thành một khối thống nhất theo tinh thần Giáo hội.

Mùa chay thánh đang dần khép lại, nhưng tình yêu của Đức Giê-su luôn rộng mở và tỏa hơi ấm trên tất cả các hội viên Caritas. Ước mong cho những tâm tình, những gợi ý chia sẻ, những soi sáng trong bước đường bác ái không dừng lại trong suy nghĩ nhưng được nối dài mãi trong từng ngày sống. Qua đó, mọi người sẽ nhận biết mỗi chúng ta là anh em của nhau trong đại gia đình Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội và nhiệm vụ của chúng ta là yêu thương nhau.

Văn phòng Caritas tổng hợp

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top