Caritas Việt Nam trợ giúp nạn nhân bão lụt Miền Trung

Uỷ Ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp giúp nạn nhân đợt lũ lụt tháng 10 này ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An thuộc Giáo phận Vinh số tiền 400 triệu đồng VN, trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai thu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo phận Xuân Lộc cũng gửi đến các nạn nhân vùng lũ ở Giáo phận Vinh 100 triệu đồng VN.

Văn phòng Caritas Trung ương cũng xin Văn phòng Caritas Vinh theo sát tình hình và báo cáo kịp thời cho Văn phòng Trung ương để kịp thời thông báo cho toàn thể gia đình Caritas Việt Nam.

Uỷ Ban Caritas Việt Nam

Lên đầu trang