Thánh nhạc

Thánh vịnh 77 – Chúa nhật XVIII thường niên B – Giải nghĩa và hát mẫu

Thánh vịnh 77 là một trong số 12 thánh vịnh của ông A-xáp. Đây là một áng văn kiệt tác tóm lược toàn bộ lịch sử cứu độ từ thời Xuất hành cho đến triều đại vua Đa-vít. Toàn bộ Thánh vịnh được khai triển dưới hình thức một Thi khúc. Trong Sử thi này, người dũng sĩ kiêm thủ lĩnh của Ít-ra-en không ai khác ngoài Đức Chúa, Thiên Chúa Tối Cao.

Thánh vịnh 22 – Chúa nhật XVI thường niên B – Giải nghĩa và hát mẫu

Thánh vịnh 22, Thánh vịnh của Đa-vít, được kể vào số những Thánh vịnh tín thác (x. Tv 3; 11; 16; 27; 41; 62; 131). Nơi Thánh vịnh này, qua hai hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc, đồng thời cũng rất cổ truyền, phong phú và sâu sắc của người mục tử cũng như người chủ nhà hiếu khách, Vịnh gia quảng diễn lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa.

Scroll to Top