Thánh nhạc

Bài hát: Hiệp Hành Loan Tin

Hướng tới ngày khai mạc Công nghị của Tổng Giáo phận Hà Nội, Ban Thánh Nhạc xin ra mắt bài hát với tựa đề: “Hiệp Hành Loan Tin”.

Scroll to Top