Thiếu Nhi

Tranh tô màu – Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”.

Tranh tô màu – Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. (Ga 20, 19)

Thiếu nhi giáo xứ Thạch Bích mừng Chúa Phục sinh

Chúa nhật ngày 04/04/2021, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Thạch Bích hân hoan mừng ngày Đại lễ Chúa Kitô Phục Sinh. Trong ngày vui hôm nay, các anh chị Huynh, Dự trưởng cùng quý Thầy, quý Sơ đã tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời cho các em.

Tranh tô màu – Chúa Nhật Phục Sinh

Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B

Nhiều người trải áo xuống mặt đường, môt số khác lại chặt cành chặt lá ngoài đồng rải lên lối đi. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Ða-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô Chúa trên các tầng trời!”

Tranh tô màu – Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B

“Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!” (Mc 11, 1-10)

Scroll to Top