Thiếu Nhi

Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật III Thường Niên B

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. (Mc 1,16-17)

Tranh tô màu – Chúa nhật III thường niên B

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Đức Giêsu thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”.

Thiếu nhi Trình Xá hứng khởi với chương trình nuôi lợn nhựa

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh ngày 03/01/2021, các em thiếu nhi giáo xứ Trình Xá đã chia sẻ tấm lòng nhỏ bé của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn qua chương trình nuôi lợn nhựa. Dưới sự hướng dẫn của cha giám quản Gioan Nguyễn Mạnh Hùng, các em thiếu nhi giáo …

Thiếu nhi Trình Xá hứng khởi với chương trình nuôi lợn nhựa Đọc tiếp »

Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”.

Tranh tô màu – Lễ Chúa Hiển Linh

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2,11)

Scroll to Top