Thiếu Nhi

Tranh tô màu – Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm B

Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. (Ga 6, 24 – 26)

Tổng liên đoàn TNTT Việt Nam: Thư kêu gọi thực hiện chiến dịch bó hoa thiêng cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt.

Hơn bao giờ hết, Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta trở về nguồn với sứ mang của “Hội Tông đồ cầu nguyện”. Tổng Liên Đoàn TNTT/VN sẽ cùng nhau thực hiện MẶT TRẬN CẦU NGUYỆN để cầu nguyện cho thế giới, cho Việt Nam, cho các tỉnh thành trong tâm dịch, và nhất là Sài Gòn…

Scroll to Top