Caritas TGP Hà Nội kết nạp 231 tân hội viên

Hội viên Caritas là những thành viên chính thức của Caritas Việt Nam, làm việc bác ái trong sự hiệp nhất yêu thương, cùng hiệp hành với Giáo Hội trên bước đường đến với những số phận yếu thế cần được nâng đỡ. Qua lời mời gọi của Cha giám đốc và quý Cha đặc trách, Caritas các giáo xứ trong Giáo hạt Chính Tòa hưởng ứng việc gia nhập hội viên Caritas Việt Nam.

Thứ Bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023, Caritas Giáo xứ Giảng Võ gia nhập viên Caritas

Giáo xứ Giảng Võ là một Giáo xứ nhỏ ở Ba Đình, Hà Nội, Giáo xứ đã thành lập Caritas Giáo xứ và hoạt động bác ái với nhiều hình thức trợ giúp người nghèo. Khi được chia sẻ về nội quy và linh đạo của Caritas Việt Nam, Caritas Giáo xứ đã chính thức gia nhập hội viên Caritas Việt Nam ngày 8 tháng 7 với tổng số Hội viên là 26 hội viên.

Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Hà Nội hiện diện cùng các tân hội viên trong giờ chia sẻ trước Thánh lễ và chủ sự Thánh lễ. Trong lòng nhà thờ nhỏ bé, khiêm nhường và ấm áp các tân hội viên nhận giấy chứng nhận Hội viên Caritas.

Thứ Tư ngày 12 tháng 7, 119 thành viên của Caritas Phùng Khoang gia nhập hội viên

Ngày 12 tháng 7 là ngày đặc biệt với Caritas Phùng Khoang, là ngày mừng thánh quan thầy A-nê Lê Thị Thành, kỷ niệm 1 năm chính thức thành lập Caritas Giáo xứ. Nhằm vào ngày đầy ý nghĩa của Critas Giáo xứ, 119 thành viên của Caritas Phùng Khoang gia nhập hội viên Caritas Việt Nam. Đây cũng là một bước ngoặt đánh dấu thời điểm quan trọng của Cartas Phùng Khoang tiến thêm một bước phát triển mới trong sự hiệp thông cùng Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Giu-se Nguyễn Văn Hải, phó giám đốc Caritas Hà Nội; Cha Giu-se Trần Viết Tiềm, chính xứ Phùng Khoang.

Thứ Bảy ngày 15 tháng 7, Caritas giáo xứ Cửa Bắc ra mắt hội viên

Caritas Giáo xứ được thành khi dịch bệnh Covid tràn lan khắp nơi, Caritas Cửa Bắc bắt tay vào công việc bác ái theo tinh thần Tin Mừng và duy trì hoạt động cho đến nay. Khi được chia sẻ về tinh thần bác ái theo linh đạo và nội quy của Caritas, các hội viên đã rất khao khát được trở thành hội viên Caritas Việt Nam để việc làm bác ái được triển nở hơn trong lòng Giáo hội. Ngày 15 tháng 7, Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas Hà Nội đến dâng Thánh lễ cầu nguyên cho Caritas Giáo xứ và trao giấy chứng nhận cho 86 tân hội viên Caritas của Giáo xứ Cửa Bắc.

Khi một việc làm bác ái ta làm với tinh thần Tin Mừng là một lần ta khẳng định Đức tin bằng hành động cụ thể. Qua lòng bác ái yêu thương, các Hội viên Caritas mang cả trái tim yêu thương đi vào lòng thế giới. Cầu mong cho công việc bác ái của các tân hội viên luôn được Thiên Chúa đoái thương và chúc lành.

Văn phòng Caritas
Tổng Giáo phận Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top