Giáo họ An Thọ – Giáo xứ Động Linh

GIÁO HỌ AN THỌ

Giáo xứ Động Linh

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Xóm Bờ Sông, Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu: 

Số giáo dân: 162 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Nguyễn Văn Huy

Linh mục phó xứ:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top