Giáo họ Di Trạch – Giáo xứ Giang Xá

GIÁO HỌ DI TRẠCHgh di trạchNhà thờ giáo họ Di Trạch

Giáo xứ Giang Xá

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 27 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Tuân

Linh mục phó xứ:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top