Giáo xứ Châu Thủy

GIÁO XỨ CHÂU THỦY

Giáo xứ Phủ Lý

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Châu Thủy, Lê Lợi, Phù Vân, Tp. Phủ Lý

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Thánh Phêrô (29/6)

Tước hiệu nhà thờ ….. hoàn thành năm …

Số giáo dân: 1689 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Bùi Quang Tào

Giáo họ trực thuộc:

Giáo họ Phù Đạm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top