Giáo xứ Nam Định: Ngày chầu Thánh Thể truyền thống

Ngày 25/11/2018, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, giáo xứ Nam Định đã tổ chức Chầu Thánh Thể và long trọng cung nghinh Thánh Thể xung quanh quảng trường Đức Mẹ để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, việc giáo xứ Nam Định chầu Thánh Thể cả ngày thay mặt địa phận vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, đã được Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê cho phép từ năm 1950.

Sau thánh lễ Thiếu Nhi lúc 8h00, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hy đã đặt Mình Thánh Chúa để các giáo họ, các giáp, các hội đoàn trong giáo xứ thay phiên chầu Thánh Thể.

Đến 18h00, cha phó Gioan Trần Văn Chiều cùng đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ cung nghinh Thánh Thể xung quanh nhà thờ và quảng trường Đức Mẹ. Cách đặc biệt trong đoàn rước kiệu năm nay còn có sự hiện diện của Đức cha Laurensô Chu Văn Minh và cha xứ Giuse, đã góp phần làm cho cuộc rước kiệu Thánh Thể thêm phần long trọng và sốt sáng. Sau phần cung nghinh Thánh Thể, cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn và suy tôn Chúa Ki-tô Vua vũ trụ do Đức cha bản hương Laurensô chủ sự, cùng đồng tế với ngài có cha xứ Giuse và cha phó Gioan.

14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13
14867 le kito vua 13

BTT Gx. Nam Định

Print
Email
Scroll to Top