Hình ảnh Giáo xứ Cát Lại chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo Phận

Chúa Nhật XX thường niên, ngày 20 tháng 8 năm 2017, giáo xứ Cát Lại, Giáo hạt Lý Nhân, thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã vinh dự Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo Phận.

 Xem thêm hình tại đây

12385 cat lai 5

Cộng đoàn chầu Thánh Thể

12385 cat lai 3
12385 cat lai 10

Thánh Lễ ban trưa

12385 cat lai 9
12385 cat lai 1
12385 cat lai 4
12385 cat lai 12
12385 cat lai 8
12385 cat lai 2

Kiệu rước Thánh Thể

12385 cat lai 7
12385
12385 cat lai 11

Muối Cho Đời

Print
Email
Scroll to Top