Lễ Thăng Thiên – Suy niệm năm A

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN- năm A

CHÚA VINH THĂNG (Mt 28, 16-20)

Chúa vinh thăng lên cõi trời, về với Chúa Cha, để dọn đường cho tất cả những ai trung thành bước theo Chúa, làm môn đệ Chúa, tuân giữ mọi điều Chúa truyền dạy, như Chúa đã nói: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3). Chúa Phục Sinh luôn hiện giữa các môn đệ, để minh chứng Ngài đã sống lại thật và qua đó các ông nhận biết Chúa đã sống lại như lời Ngài báo trước.

Hôm nay, Chúa Phục Sinh từ giã các môn đệ để về với Cha của Ngài. Các môn đệ được Ngài ủy thác sứ vụ quan trọng là tiếp tục công trình cứu độ của Ngài ở trần gian: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy” (Mt 28, 18).

Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Vì yêu thương loài người, Chúa muốn cho tất cả mọi người trên thế gian này biết và đón nhận Tin Mừng Nước Trời, để được hưởng ơn cứu độ, được sống hạnh phúc với Ngài trong vinh quang. Vì thế khi còn tại thế, Chúa đã không quản mệt nhọc, mưa nắng, không quản khó khăn gian khổ, đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Người còn sai các môn đệ đi đến khắp các làng mạc, thành thị để loan báo Tin Mừng cho mọi người, để ai tin và đón nhận thì được ơn cứu độ.

Khi chuẩn bị về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ rất tỉ mỉ, chỉ bảo các ông những gì phải làm khi Ngài vắng mặt: “Anh em phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24, 47). Ngày Chúa Giêsu về trời, Ngài truyền các môn đệ lên một ngọn núi cao. Ở đó Ngài tâm sự, chia sẻ, an ủi, động viên khích lệ và truyền cho các ông thực thi điều Ngài luôn trăn trở: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 18-20).

Khi sai các môn đệ rao giảng, Chúa muốn các ông trung thành loan báo Tin Mừng cho muôn dân, cho mọi người biết Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, đã chịu chết và sống lại hiển vinh, nay Ngài về ngự bên hữu Chúa Cha trên Nước Trời. Ngài chuẩn bị và dọn chỗ cho tất cả những ai trung thành bước theo Ngài, tuân giữ lời Người dạy.

Chúa về trời giúp chúng ta nhận biết rằng Ngài đã hoàn tất công trình cứu độ Chúa Cha trao phó cho Ngài ở trần gian này. Vì Chúa Giêsu đến trần gian để làm theo ý Chúa Cha. “Lạy Cha nếu được thì xin cất chén đắng này đi nhưng đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Chúa về trời Chúa cũng trao phó cho các môn đệ và mỗi chúng ta nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, giúp cho muôn dân nhận biết, yêu mến và làm môn đệ của Chúa Kitô, tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh” (Mt 28, 19-20). Chúa về trời, Ngài không bỏ các môn đệ mồ côi và lẻ loi. Ngài hứa sẽ ở cùng các môn đệ và giáo hội của Người mọi ngày cho đến tận thế: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Chúa Giêsu chính là Tin Mừng và Ngài muốn Tin Mừng đó được loan báo qua cuộc sống của người Kitô hữu. Do đó, để loan báo Tin Mừng có hiệu quả, người tín hữu cần phải kết hợp mật thiết với Chúa Kitô như cành nho với cây nho. Người Kitô hữu phải để cho Chúa sống và hoạt động trong mình, từ tư tưởng, lời nói và việc làm. Nhờ đó Tin Mừng Chúa Kitô tiếp tục được loan báo giữa một xã hội đầy rẫy những bất công, những tham ô hối lộ, áp bức bóc lột, đầy rẫy những sự gian tà sa đọa, mưu mô sảo quyệt, lường gạt; giữa một xã hội đầy rẫy những ích kỷ hẹp hòi, hận thù ghen ghét.

Biến cố Chúa vinh thăng giúp mọi Kitô hữu nhìn trước về tương lai và niềm hy vọng của mình. Chúa về Trời dọn chỗ cho chúng ta để “Chúa ở đâu chúng ta cũng sẽ được ở đó với Người” như lời Người đã hứa với các môn đệ. Muốn được ở bên Chúa trong Nước của Cha Ngài. Mỗi người chúng ta luôn biết thực thi lệnh truyền của Chúa là loan báo Tin Mừng cho muôn dân, giúp họ nhận biết, yêu mến và trở thành môn đệ của Chúa Kitô, cùng tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy. Để sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế chúng ta cũng được về trời hưởng vinh quang với Chúa trong Nước của Cha Ngài.

Được vinh thăng cõi trời và sống hạnh phúc với Chúa là niềm mơ ước của mỗi người chúng ta. Nhưng để ước mơ đó trở thành hiện thực, chúng ta phải đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, theo và làm môn đệ của Người, tuân giữ những lời Người truyền dạy: hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu; hãy nhìn anh em bằng ánh mắt yêu thương trìu mến; nói những lời an ủi động viên khích lệ; làm tất cả những gì giúp ích cho đồng loại. Chúng ta phải loại bỏ những việc làm xấu xa như: tham ô hối lộ; gian dối lường gạt; ích kỷ hẹp hòi; hận thù ghen ghét; nói hành nói xấu; nịnh hót bợ đỡ; rượu chè cờ bạc; ngồi lê đôi mách; vu oan giáng họa… Khi có Chúa trong mình, chúng ta phải giới thiệu Chúa cho mọi người và làm cho họ trở nên môn đệ của Chúa, tuân giữ những điều Chúa đã truyền dạy. Có thế, sau khi kết thúc cuộc đời dương thế chúng ta cũng sẽ được vinh thăng về cõi trời hưởng hạnh phúc mãi mãi cùng Ba Ngôi Thiên Chúa.

Jos Hồng Ân

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top