Lm. Alphongsô Phạm Hùng

hung pham anphongso

Lm. Alphongsô Phạm Hùng

Chưởng Ấn – Chánh Văn Phòng Tòa TGM

Đặc trách Ngoại Kiều

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Kiêm nhiệm Cửa Bắc

Sinh năm: 1969

Lễ quan thầy: 01/8

Thụ phong linh mục: 26/5/2001

Đ/c: 40, Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top