Lm. Al-phong-sô Phạm Hùng

Lm. Al-phong-sô Phạm Hùng

Chưởng Ấn, Chánh Văn Phòng Tòa TGM

Đặc trách Ngoại Kiều

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Chính xứ Hàm Long

Sinh năm: 1969

Lễ quan thầy: 01/08

Thụ phong linh mục: 26/05/2001

Đ/c: Nhà thờ Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top