Lm. Alphongsô Phạm Hùng

hung pham anphongso

Lm. Alphongsô Phạm Hùng

Chưởng Ấn – Chánh Văn Phòng Tòa TGM

Đặc trách Ngoại Kiều

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Chính xứ Hàm Long, kiêm nhiệm xứ Trung Chí

Sinh năm: 1969

Lễ quan thầy: 01/8

Thụ phong linh mục: 26/5/2001

Đ/c: 40 Nhà Chung – Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top