Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

sang nguyen ngoc anton

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Giám quản Xuân Bảng

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Xuân Bảng – Kim Thái – Vụ Bản – Nam Định

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top