Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

sang nguyen ngoc anton

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Chính xứ Đại Ơn Chúc Lý

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Đại Ơn – Ngọc Hoà – Chương Mỹ – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top