Lm. An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng

Lm. An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng

Chính xứ Đại Ơn, Chúc Lý

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Đại Ơn, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top