Trò chơi ô chữ – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Năm B

Đáp án: CHÚA NHẬT XXVI Thường Niên B

1. Cối đá lớn                          

2. Trừ quỷ                              

3. Hỏa ngục                

4. Sa ngã

5. Lửa                                    

 6. Thà                                                

7. Móc                        

8. Chặt                           

9. Chén nước

Từ khóa:        ĐỪNG LÀM CỚ

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này! 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top