Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng

Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng

Chính xứ Cát Lại, Ngô Khê, Tràng Duệ

Đặc trách Truyền giáo

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top