Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng

Chính xứ Cát Lại, kiêm nhiệm Ngô KhêTràng Duệ

Quản hạt Lý Nhân

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

Scroll to Top