Lm. Antôn Phạm Văn Dũng

dung pham van anton

Lm. Antôn Phạm Văn Dũng

Chính xứ Cẩm Cơ

Đặc trách Truyền giáo

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c:  Giáo xứ Cẩm Cơ, Thường Tín, Hà Nội.

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top