Lm. Antôn Phạm Văn Dũng

Lm. Antôn Phạm Văn Dũng

Chính xứ Cẩm Cơ

Đặc trách Truyền giáo

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c:  Giáo xứ Cẩm Cơ – Thường Tín – Hà Nội

dung pham van anton
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top