Giáo họ Nhà Tòa – Giáo xứ Cát Lại

GIÁO HỌ NHÀ TÒA

Giáo xứ Cát Lại

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Nhà thờ Giáo họ Nhà Tòa, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân:

Linh mục quản nhiệm: An-tôn Phạm Văn Dũng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top