Lm. Antôn Trần Công Ý

Lm. Antôn Trần Công Ý

Chính xứ Hạ TrangThượng Trang

Sinh năm: 1960

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 8/9/2001

Đ/c: Nhà thờ Hạ Trang – Liêm Phong – Thanh Liêm – Hà Nam

y tran cong anton
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top