Lm. Antôn Trần Công Ý

y tran cong anton

Lm. Antôn Trần Công Ý

Chính xứ Thụy Ứng

Kiêm nhiệm: Lại Yên

Sinh năm: 1960

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Giáo xứ Thụy Ứng, Ðồng Tháp, Ðan Phượng, TP. Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top