Lm. Antôn Trần Duy Lương

Lm. Antôn Trần Duy Lương

Chính xứ Thượng ThụyVăn Phái

Quản hạt Chính tòa

Sinh năm: 1961

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 21/9/1995

Đ/c: Nhà thờ Thượng Thụy – Phú Thượng – Tây Hồ – Hà Nội

luong tran duy anton
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top