Lm. Đaminh Trần Văn Đà

Lm. Đaminh Trần Văn Đà

da tran van daminh

Du học Roma

Sinh năm: 1982

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

Đ/c: 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top