Giáo xứ Phú Mỹ

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Thành lập: năm 1828

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (06/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.888 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an Nguyễn Văn Hân

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Giáo xứ thành lập năm 1828 từ xứ Kẻ Vồi.

Trước có một nhà thờ gỗ, lợp lá; đến 1908 xây dựng nhà thờ mới, khánh thành năm 1918, năm 2000 tu sửa. Ngày 5/10/2003 thánh hiến nhà thờ do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt.

Kích thước nhà thờ: dài 45 m, rộng 12m, tháp cao 33m.

Cơ sở: 1 nhà xứ xây dựng 1930, dài 20m, gồm 3 phòng, 2 phòng cạnh, 1 phòng giữa xây 2 tầng.

1 nhà giáo lý xây dựng năm 1933, dài 27m chia làm 4 phòng, năm 2002 xửa lại.

Vườn nhà xứ rộng chừng 7 sào, 1 đầm rộng 7474 m2, 1 ao rộng 8 sào đã bị một số dân lấn chiếm hết và có một hồ bán nguyệt rộng 4 sào trước cửa nhà thờ.

Scroll to Top