Giáo xứ Phú Mỹ

GIÁO XỨ PHÚ MỸ

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1828

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (06/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.656 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gioan Nguyễn Văn Hân

Giáo họ trực thuộc:

+ Họ Duyên Trang

+ Họ Duyên Yết

Nhà thờ giáo xứ Phú Mỹ

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ

Giáo xứ thành lập năm 1828, từ xứ Kẻ Vồi

Trước có một nhà thờ gỗ, lợp lá; đến 1908 xây dựng nhà thờ mới, khánh thành năm 1918, năm 2000 tu sửa. Ngày 5/10/2003 thánh hiến nhà thờ do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt.

Kích thước nhà thờ: dài 45 m, rộng 12m, tháp cao 33m.

Cơ sở: 1 nhà xứ xây dựng 1930, dài 20m, gồm 3 phòng, 2 phòng cạnh, 1 phòng giữa xây 2 tầng.

1 nhà giáo lý xây dựng năm 1933, dài 27m chia làm 4 phòng, năm 2002 xửa lại.

Vườn nhà xứ rộng chừng 7 sào, 1 đầm rộng 7474 m2, 1 ao rộng 8 sào đã bị một số dân lấn chiếm hết và có một hồ bán nguyệt rộng 4 sào trước cửa nhà thờ.

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên thăm mục vụ tại giáo xứ Phú Mỹ

Video – Ngày Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Tổng Giáo phận tại giáo xứ Phú Mỹ

Tưởng nhớ các linh hồn nơi vườn thánh Giáo xứ Phú Mỹ

Giáo xứ Phú Mỹ: Mừng lễ Đức Mẹ mân côi quan thầy

Mừng kỷ niệm 100 năm ngôi nhà thờ tại Giáo xứ Phú Mỹ

Giáo xứ Phú Mỹ và Tầm Khê Hành Hương Năm Thánh

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Phú Mỹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top