Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)

Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)

Chính xứ Vĩnh Đà – Quản hạt Lý Nhân

Kiêm nhiệm: Yên Mỹ

Sinh năm: 1969

Lễ quan thày: 3/12

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Đà – Nhân Mỹ – Lý Nhân – Hà Nam

nghi le thanh fx
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top