Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)

nghi le thanh fx

Lm. Fx. Lê Thanh Nghị (Thọ)

Chính xứ Vĩnh Đà – Quản Hạt Lý Nhân

Kiêm nhiệm: Yên Mỹ

Sinh năm: 1969

Lễ quan thày: 03/12

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Đà, Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top