Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Tuyen 3

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Chính xứ Hàng Bột

Sinh năm: 1968

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Hàng Bột, 162 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top