Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Chính xứ Mường Tre, ở tại Bình Tân

Sinh năm: 1968

Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ giáo họ Bình Tân – Nam Thượng – Kim Bôi – Hoà Bình

Tuyen 3
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top