Lm. Gio-an B. Lê Xuân Tuyến

Lm. Gio-an B. Lê Xuân Tuyến

Chính xứ Mường Tre, ở tại Bình Tân

Sinh năm: 1968

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Giáo họ Bình Tân, Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top