Lm. Gio-an B. Mai Xuân Lự

Lm. Gio-an B. Mai Xuân Lự

Chính xứ Tân Độ

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Nhà thờ Tân Độ – Hồng Minh – Phú Xuyên – Hà Nội

lu mai xuan jb
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top