Lm. Gioan B. Mai Xuân Lự

lu mai xuan jb

Lm. Gioan B. Mai Xuân Lự

Chính xứ Tân Độ

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Tân Độ – Hồng Minh – Phú Xuyên – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top