Lm. Gioan.B Mai Xuân Lự

lu mai xuan jb

Lm. Gioan.B Mai Xuân Lự

Giám quản xứ An Khoái

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ An Khoái – Liêm Sơn – Thanh Liêm – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top