Giáo xứ Như Thức

Thuộc Giáo hạt Nam Định
Địa chỉ: Xóm 8, Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định
Thành lập:
Quan thầy: Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15/08)
Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm
Số giáo dân toàn xứ: 1.007 nhân danh
Linh mục chính xứ: An-tôn Nguyễn Văn Diện

Lịch sử hình thành giáo xứ

Tân Giáo xứ, tọa lạc tại xóm 8, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Theo di chúc các cụ để lại, vào năm Cảnh Hưng (1765), giáo họ được đón nhận Tin Mừng. Lúc đó có một gia đình có đạo đình từ miền biển lên cư ngụ tại đây, sau đó phát triển được 6 gia đình, mọi sinh hoạt thuộc về xứ Kẻ Trình (tức xứ Trình Xuyên). Năm 1802, giáo họ mới lấy tên là họ Như Thức, vì thuộc xã Như Thức, Tổng Như Thức. Sau này được sát nhập vào xứ Chân Ninh, tức Giáo xứ Bảo Long ngày nay. Giáo họ khi đó chưa có nhà nguyện.

Năm 1812, dòng họ cụ trương Túc dâng đất và ao được 504 m2. Giáo họ dựng nhà nguyện 3 gian bằng tre lợp dạ để lấy nơi cầu nguyện. Sau đó các cụ mua được một nếp nhà 5 gian bằng gỗ lim làm nhà nguyện, tức Đền Đức Mẹ ngày nay. Khi giáo dân ngày một đông lên, giáo họ quyên góp làm nhà thờ xóm dưới. Các cụ trùm dâng đất và ao được hơn 8 sào. Năm 1838, giáo họ vượt nền, nung gạch, làm nhà thờ 5 gian, lợp lá gồi tại vị trí nhà thờ ngày này. Năm 1848, vua Tự Đức cấm đạo. Đặc biệt năm 1862, có quan thượng đốc Nguyễn Đình Tân về vây bắt tàn phá nhà thờ, cướp đi nhiều đồ thờ phượng, tàn phá nhà dân, bắt đi nhiều người, trong đó có 6 đấng tử đạo bị trảm quyết tháng 7 năm 1862 tại Mỹ Lộc, Nam Định. Sau này các ngài đã được đưa về an táng bên cạnh nhà thờ như ngày nay.

Sau khi tha đạo (Hòa Ước Nhâm Thân 1862), các gia đình trở về quê, lúc đó chỉ còn 52 gia đình với 181 nhân danh. Năm 1917, Bề trên sai Cha Thái về với giáo họ. Cha cùng giáo dân xây dựng ngôi nhà thờ mới theo kiến trúc gothic, khởi công từ tháng 2 năm 1917 đến tháng 10 năm 1922 thì hoàn thành. Trước năm 1954, giáo họ có 400 nhân danh. Sau biến cố năm 54, Giáo họ di cư 3/4 giáo dân, số ở lại còn 34 gia đình với 101 nhân danh. Trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1990 giáo dân và giáo họ gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và sinh hoạt đạo.

Trải qua thăng trầm của lịch sử, năm 2013 nhà thờ cũ đã xuống cấp và giáo dân ngày một đông (399 nhân danh). Cha xứ Giu-se Phạm Minh Triệu đã xin Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cho phép xây dựng nhà thờ mới cho xứng đáng với nơi thờ phượng, phù hợp với số giáo dân hiện tại, và hướng tới tương lai như ngày nay. Được các cấp chính quyền tạo điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà thờ mới, ngày 30/12/2013, Cha cố Khang và Cha Triệu dâng lễ tạ ơn hạ giải nhà thờ.

Ngày 17/01/2014 lễ khởi công xây dựng nhà thờ mới. Nhà thờ có chiều dài 52,5m; chiều rộng 20,5m; hai tháp cao 47m (treo 4 quả chuông). Đến tháng 12/2016 thì xong phần mộc. Trong thời gian đó, Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên về và tiếp tục hoàn thiện công trình nhà thờ. Ngày 27/11/2021, giáo họ được chính thức nâng lên thành giáo xứ.

Đầu tháng 12/ 2021, Cha An-tôn Nguyễn Văn Diện về và tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục trong nội tự. Ngày 18/01/2024, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên về thăm mục vụ và long trọng cung hiến bàn thờ và ngôi nhà thờ mới.

Scroll to Top