Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn

Phó Tổng Quản lý, Thư ký

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 19/10/2016

Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top