Lm. Gio-an Trần Văn Chiều 

Lm. Gio-an Trần Văn Chiều 

Chính xứ Trại Mới

Sinh năm: 1981 

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Trại Mới, Mỹ Hưng, Bình Lục, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top