Lm. Gioan Trần Văn Chiều 

Lm. Gioan Trần Văn Chiều 

chieu tran van gioan

Phó xứ Động Linh, thường trực Ngọc Thị

Sinh năm: 1981 

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Ngọc Thị, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top