Giáo xứ Mường Tre

GIÁO XỨ MƯỜNG TRE

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Hạ Bì, Lương Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu 

Tổng số giáo dân trong toàn xứ: 

Linh mục chính xứ: Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Bình Tân

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ:

Giáo xứ Mường Tre trong ngày Chầu Mình Thánh Chúa

Đội hoa của giáo xứ Đồng Gianh và Mường Tre dâng hoa kính Đức Mẹ tại Sở Kiện

Giáo xứ Mường Tre chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Thiếu Nhi Đồng Gianh – Mường Tre xưng tội chịu lễ lần đầu

Caritas Hà Nội đón xuân với các em dân tộc Mường, Hoà Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top