Giáo xứ Mường Tre

GIÁO XỨ MƯỜNG TREgx muong treNhà thờ giáo xứ Mường Tre

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Hạ Bì, Lương Sơn, Hoà Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu 

Tổng số giáo dân trong toàn xứ: 

Linh mục chính xứ: Lm. Gioan B. Bùi Quốc Toàn

Giáo họ trực thuộc:

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ:

Giáo xứ Mường Tre trong ngày Chầu Mình Thánh Chúa

Đội hoa của giáo xứ Đồng Gianh và Mường Tre dâng hoa kính Đức Mẹ tại Sở Kiện

Giáo xứ Mường Tre chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top