Lm. Giu-se Đỗ Hữu Thỏa

Lm. Giu-se Đỗ Hữu Thỏa

Chính xứ Đông Lao

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top