Lm. Giuse Hoàng Minh Giám

Lm. Giuse Hoàng Minh Giám

giam hoang minh giuse

Chính xứ: Tiêu Hạ kiêm nhiệm Trung Lương

Sinh năm: 1979

Lễ quan thày: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Thôn Tiêu Hạ – xã Tiêu Ðộng – huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam. 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top