Lm. Giu-se Hoàng Minh Giám

Lm. Giu-se Hoàng Minh Giám

Chính xứ: Vĩnh Trị

Sinh năm: 1979

Lễ quan thày: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Trị – Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top