Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

canh vu thanh giuse maria

Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

Chính xứ Phủ Lý

Trưởng ban Thánh Nhạc

Sinh năm: 1955

Lễ quan thầy 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý, đường Biên Hòa, phường Minh Khai, tp. Phủ Lý, Hà Nam.

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top