Lm. Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh

Lm. Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh

Chính xứ Hàng Bột

Trưởng Ủy ban Thánh Nhạc

Sinh năm: 1955

Lễ quan thầy 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c: Nhà thờ Hàng Bột, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top