Giáo xứ Xuân Bảng

GIÁO XỨ XUÂN BẢNG

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Xóm Già, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: được đón nhận Tin Mừng: khoảng năm 1615

Vị tử đạo: 118 vị tử đạo, trong đó có 6 vị đã được tôn phong lên bậc hiển thánh.

Quan thầy: Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.527 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Hy

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Trại Hương

Nhà thờ Giáo xứ Xuân Bảng

gx xuan bang 1

Các bài viết liên quan đến các hoạt động trong Giáo xứ

Khóa huấn luyện Dự Trưởng năm 2020 tại giáo xứ Xuân Bảng

Giáo xứ Xuân Bảng chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận năm 2020

Hình ảnh – Giáo xứ Xuân Bảng đón Tượng Đức Mẹ Fatima thánh du

Giáo xứ Xuân Bảng rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

Làm phép nhà thờ giáo họ Trại Hương thuộc giáo xứ Xuân Bảng

Giới trẻ giáo xứ Xuân Bảng mừng lễ thánh Quan Thầy

Giáo xứ Xuân Bảng: Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam viếng thăm mục vụ

Giáo xứ Xuân Bảng: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi

Giáo xứ Xuân Bảng: Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo quê hương năm 2013

Giáo xứ Xuân Bảng: Tình yêu chia sẻ tại trại phong Ba Sao

Giáo xứ Xuân Bảng chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Xuân Bảng: Thánh lễ tạ ơn về việc hoàn thành các công trình của giáo xứ

Giáo xứ Xuân Bảng: Mừng lễ kính các Thánh Tử Đạo Quê Hương năm 2012

Giáo xứ Xuân Bảng: Hình ảnh đón cha xứ mới Giuse Nguyễn Khắc Quế

Giáo xứ Xuân Bảng mừng lễ bốn Thánh Tử Đạo năm 2011

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top