Lm. Giuse Ngụy Thành Khương

khuong nguy thanh giuse

Lm. Giuse Ngụy Thành Khương

Chính xứ: Hà ThaoKẻ Nghệ

Sinh năm: 1971

Lễ Quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 22 /12/2009

Đ/c: Giáo xứ Hà Thao, Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top