Lm. Giu-se Ngụy Thành Khương

Lm. Giu-se Ngụy Thành Khương

Chính xứ Hoàng Xá, kiêm nhiệm Hoàng Hạ

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Hoàng Xá, Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top