Giáo xứ Hoàng Xá

gx hoang xa

GIÁO XỨ HOÀNG XÁ

gx hoang xaNhà thờ giáo xứ Hoàng Xá

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 982 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Đỗ Văn Chung

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Bồng Châu

+ Giáo họ Hoàng Đông

+ Giáo họ Kệ Châu

+ Giáo họ Phượng Lâu

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Hoàng Xá chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top