Giáo xứ Hoàng Xá

GIÁO XỨ HOÀNG XÁ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 700 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Đỗ Văn Chung

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Bồng Châu

+ Giáo họ Kệ Châu

Nhà thờ giáo xứ Hoàng Xá

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Hoàng Xá

Giáo xứ Hoàng Xá chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận 2014

Giáo miền Lảnh Trì, Yên Mỹ và Hoàng Xá: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top