Lm. Giu-se Nguyễn Cường Khang

Lm. Giu-se Nguyễn Cường Khang

Chính xứ Đồng Trì

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Nhà thờ Đồng Trì, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top