Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang

khang nguyen cuong giuse

Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang

Giám quản Ngọc LũTử Thanh

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Nhà thờ Ngọc Lũ – Bình Lục – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top