Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang

khang nguyen cuong giuse

Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang

Chính xứ Đồng Trì

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Nhà thờ Đồng Trì – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top