Giáo xứ Bình Cách

GIÁO XỨ BÌNH CÁCH

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: thánh Giu-se (19/3)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 1940

Số giáo dân toàn xứ: 2.466 nhân danh

Linh mục quản xứ: Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ban

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Thọ Cách

+ Giáo họ Chế Hương

+ Giáo họ Tải Mạc

Nhà thờ Giáo xứ Bình Cách

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ

Năm 1790 cả khu này có khoảng 100 gia đình di cư từ các nơi khác đến, trong đó khoảng 25% theo Công giáo. Khi đó giáo họ Bình Cách thuộc xứ Lãng Vân. Năm 1885 có khoảng 200 nhân danh và làm được một nhà nguyện lập dạ. Linh mục từ xứ Lãng Vân tới dâng lễ.

Năm 1894 địa phận Sở Kiện cho cha Phaolô Uyên về đóng xứ và tách ra lập thành xứ Bình Cách. Cha Uyên đã mua ở Lường một ngôi nhà lim và dựng tại khu đất nhà thờ hiện nay. Cha đặt quan thày giáo xứ là thánh Giuse. Năm 1912 Cha Uyên qua đời.

Từ 1912 đến 1917 cha Phêrô kiện về coi sóc.

Năm 1917 cha Phêrô Liêm về coi sóc và khởi công xây nhà thờ hiện nay từ năm 1921, nhưng chưa xây tháp. Ngôi nhà lim bán cho Bói Kênh (nay vẫn còn).

Năm 1936 cha Phanxico Trần Đắc Bằng về coi sóc và ngài tiếp tục xây tháp cho đến năm 1940 thì hoàn thành. Năm 1952 Cha đi vào Nam.

Từ 1952 Cha già Hán về coi sóc. Đến 1955 Cha bị du kích bắt đem đi.

Từ 1955 giáo xứ không có linh mục về ở. Địa phận đặt Cha Bùi Ngọc Liêm quản xứ. Từ năm 1985 thì Cha không được về dâng lễ ở giáo xứ do chính quyền khó khăn. Giáo dân đi dự lễ tại xứ Tâng cách 7km.

gx binh cach 2

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Bình Cách và Lỗ Xá hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

Giáo xứ Bình Cách: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

Giáo xứ Bình Cách và Lỗ Xá đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Giáo xứ Bình Cách: Đức cha Kevin Vann viếng thăm và chủ sự thánh lễ

Giáo họ Thọ Cách – Bình Cách khánh thành nhà thờ mới

Giáo xứ Bình Cách: Các em thiếu nhi rước lễ lần đầu

Giáo xứ Bình Cách: Suy tôn Đức Mẹ trong Tháng Hoa

Giáo xứ Bình Cách: Hội Giuse Thợ mừng lễ quan thầy

Giới trẻ giáo xứ Bình Cách mừng lễ bổn mạng thánh Gioan Boscô

Giáo xứ Bình Cách: 53 em thiếu nhi xưng tội và rước lễ lần đầu

Giáo xứ Bình Cách mừng lễ Đức Mẹ hồn xác về trời

Giáo xứ Bình Cách: Thánh lễ cầu cho năm học mới 2012 -2013

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Bình Cách

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top