Lm. Giuse Nguyễn Minh Chí

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chí  

Đặc trách họ Đồi Cả, họ Ba Rường, họ Đồi Kỳ

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Đồi Cả – Mỹ Thành – Lạc Sơn – Hòa Bình

chi nguyen minh giuse

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top