Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu

Chính xứ Mang Sơn

Sinh năm; 1970

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Nhà thờ Mang Sơn, Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top