Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hy

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hy

Chính xứ Xuân Bảng

Quản hạt Nam Định

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Nhà thờ Xuân Bảng, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top