Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy

Chính xứ Xuân BảngLập Thành

Quản hạt Nam Định

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Nhà thờ Xuân Bảng – Kim Thái – Vụ Bản – Nam Định

hy nguyen van giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top