Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc

Chính xứ Đồng Chiêm – Kiêm nhiệm Bắc Sơn

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Đồng Chiêm – An Phú – Mỹ Đức – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top