Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ngọc

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ngọc

Chính xứ Đồng Chiêm, kiêm nhiệm Bắc Sơn

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top