Giáo xứ Bắc Sơn

nhà thờ bắc sơn

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Maria Madalena (22/7)

Số giáo dân toàn xứ: 1834 nhân danh

Nhà thờ xây dựng năm: 2011

Tước hiệu nhà thờ:

Linh mục thường trực: Giuse Vũ Đình Hồi

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Phú Cốc

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Tân Giáo xứ Bắc Sơn: Hân hoan trong ngày lễ tạ ơn

Chùm ảnh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Bắc Sơn – Giáo xứ Đồng Chiêm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top