Lm. Giu-se Nguyễn Văn Sỹ

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Sỹ

Chính xứ Đại Phú

Sinh năm: 1969

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Đại Phú, Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top