Giáo xứ Ngô Khê

GIÁO XỨ NGÔ KHÊ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 522 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Đào Bá Thuyết

Giáo họ trực thuộc:

Nhà thờ giáo xứ Ngô Khê
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top