Giáo xứ Ngô Khê

GIÁO XỨ NGÔ KHÊ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tràng An – Bình Lục – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 522 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: An-tôn Phạm Văn Dũng

Nhà thờ Giáo xứ Ngô Khê
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top