Giáo xứ Ngô Khê

GIÁO XỨ NGÔ KHÊ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 522 nhân danh

Linh mục chính xứ:

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top