Lm. Giu-se Phạm Đức Văn

Lm. Giu-se Phạm Đức Văn

Chính xứ: Sở Kiện, Khắc Cần

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Sở Kiện, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top