Lm. Giuse Phạm Đức Văn

van pham duc giuse

Lm. Giuse Phạm Đức Văn

Chính xứ: Mỹ Thượng – An Hòa

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Giáo xứ Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top