Lm. Giuse Phạm Đức Văn

van pham duc giuse

Lm. Giuse Phạm Đức Văn

Chính xứ: Mỹ ThượngAn Hòa

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Giáo xứ Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top