Giáo xứ Thái Lai

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Thái Lai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội

Thành lập: Ngày 20/4/2024

Quan thầy: Thánh Giu-se (19/3)

Chầu lượt: Chúa Nhật II trong tháng 11 dương lịch hằng năm

Số giáo dân: 522 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giu-se Mai Xuân Thuỳ

Linh mục phó xứ: Giu-se Nguyễn Văn Chung

Linh mục phó xứ: Phê-rô Trần Duy Hương

GIÁO HỌ TRỰC THUỘC:

+ Giáo họ Trại Ông Già

+ Giáo họ Kiều Đông

Văn bản thành lập Giáo xứ Thái Lai, ngày 20/4/2024

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Thành lập Giáo Họ 1890, ban đầu chỉ có 50 nhân danh. Năm 1900 số nhân danh tăng lên 100

– Nhà thờ cũ 3 gian 100m

– Năm 1915 hoàn thành ngôi nhà thờ mới theo kiểu Gô-tích. Diện tích 30m x7m x 7m

– Năm 1941 xây thêm tháp chuông cao 18m- 2001 lối thêm gian cung thánh và nhà áo

– Năm 1999 họ giáo xây thêm ngôi nhà nguyện cho xóm trại (trại ông già). Nay xóm trại đã có thêm 100 nhân danh.

Scroll to Top